Cercar en aquest blog

diumenge, 31 de maig de 2009

"A nivell del mar"

Cada dia sento moltes vegades les expressions "a nivell polític", "a nivell personal", etc. Fins i tot ho sento a TV3 i a molts mitjans de comunicació en català.

Heu de saber que és incorrecte utilitzar aquesta expressió amb aquest sentit. L'únic "nivell" que existeix en català és el nivell del mar. Seria correcte dir que estem a 150 m sobre el nivell del mar.

Però el que no podem dir és "A nivell internacional l'actualitat...". Possibles equivalències serien "Internacionalment l'actualitat..." o també "Des del punt de vista internacional l'actualitat...".

Compte amb aquesta estructura, considerada incorrecta en català!

dijous, 28 de maig de 2009

El més utilitzat quan parlem!

Un dels castellanismes més utilitzats en la llengua oral és la paraula "bueno" (normalment pronunciant la O com una U). Quan parlem és pràcticament impossible d'evitar-ho, però fixem-nos-hi bé quan escriguem perquè és una falta bastant greu.

Un possible equivalent en català seria el mot "". Si no agrada aquesta parula, una de les coses més assequibles és canviar l'ordre o el context de la frase per tal d'evitar el "bueno". Per exemple: "Bueno, te decía que..." en traduir-ho diríem "Bé, t'estava dient que...".

Ja per acabar, vigileu de no confondre-us amb el mot "bo", que en castellà també és "bueno".

dilluns, 25 de maig de 2009

Diferents significats

L'últim dia que vaig afegir alguna cosa sobre la morfologia vaig esmentar paraules que podien ser dubtoses pel seu gènere. A partir d'ara faré referència a paraules que, depenent del gènere amb què les utilitzem, poden tenir un significat o un altre. Avui, "canal" i "fi".
EL canal és una via d'aigua; en canvi, LA canal és un conducte, una canonada. Exemples: "El canal de Panamà uneix l'Atlàntic i el Pacífic", "Les canals s'han embussat".
EL fi és la finalitat, l'objectiu; LA fi és el final, l'acabament. Exemples: "El fi (la finalitat) del blog és ensenyar el català", "L'àrbitre va indicar la fi (el final) del partit".

divendres, 22 de maig de 2009

"Be" o "bé"?

La paraula "be" també és un accent diacrític. Depenent de si porta accent o no adopta un significat o un altre.

Quan porta accent equival a un adverbi o a una riquesa (tot allò susceptible d'apropiació i de proporcionar un profit o una utilitat). Per exemple: "Com estàs? Bé", "Béns púbilcs, privats".

Si no en porta estem parlant de la lletra (b, B) o d'una ovella. La lletra es pronuncia amb una E més aviat tancada (com la de congrés) i l'altra amb una E oberta (com la de cafè).

diumenge, 17 de maig de 2009

Ús de la dièresi

Hi ha diferents normes sobre l'ús de la dièresi, i avui en veurem dues. Però he d'admetre que el seu ús en català és força més complicat que en castellà.

Per començar, la que segurament ja sap tothom, és la dels grups "güe"/"qüe", "güi"/"qüi" sempre i quan la U es pronunciï. Exemples: "pingüí", "qüestió". Però compte si la U no es pronuncia: "guitarra", "quedar".

La segona, potser no tan coneguda, diu que se'n posa per indicar que la I i la U no formen diftong amb la vocal anterior o amb la següent, és a dir, que es pronuncien en cops de veu diferents. Per exemple: "ca-fe-ï-na", "ra-ïm".

diumenge, 10 de maig de 2009

Què vol dir "tatxar"?

Hi ha moltes paraules en castellà que sovint es tradueixen malament al català, aquest és el cas de la paraula "tatxar", que segons la RAE(Real Academia Española) té el següent significat: "Borrar lo escrito haciendo unos trazos encima".

La societat catalana té el costum de dir "tatxar" aplicant el mateix significat que en castellà, el d'esborrar. Però "tatxar" és incorrecte amb aquest significat(perquè en català existeix però vol dir tallar una fruita[meló, síndria, etc] per comprovar-ne la qualitat), per tant no és acceptable amb aquest significat que té "tachar" en castellà.

La paraula equivalent en la nostra llengua és "ratllar", és a dir, fer una ratlla(un "trazo" tal com diu la RAE). També es podrien admetre altres paraules com a possibles sinònims: "esborrar", "eliminar" o "suprimir" perquè quan fas una ratlla se suposa que ho invalides.

dijous, 7 de maig de 2009

"A mida que"?

En castellà s'utilitza molt l'expressió "a medida que". Llavors, quan es tradueix al català se sol traduir com "a mida que". Doncs bé, aquesta expressió és incorrecta en la nostra llengua.

Els seus equivaletns són: "a mesura que" o "com més...més". Per exemple: si volem traduir "A medida que avanzaba me acercaba" ho farem d'aquestes dues maneres: "A mesura que avançava m'apropava" o "Com més avançava més m'apropava".

Malgrat les dues opcions possibles, la segona no sempre pot tenir el mateix significat, per tant en algunes ocasions només es podrà traduir com "a mesura que".

dilluns, 4 de maig de 2009

Ho diu tanta gent...

Seguint amb els barbarismes (dels quals en podria fer una llista quasi infinita), avui n'esmento un de molt freqüent: "rato" (normalment pronunciant la O com una U). Aquesta paraula és incorrecta en català, els seus equivalents són "estona" o "temps", depenent del context. Lògicament el seu derivat "ratet" tampoc no existeix.

Per exemple: "Hace un rato la he visto" seria "Fa una estona l'he vista"; però "¿Cuánto rato hace que te esperas?" seria "Quant de temps fa que t'esperes?" (encara que en aquesta última oració també podria traduir-se a estona). Per tant, anem amb compte quan escriguem amb aquesta paraula tan comú en la nostra llengua oral.