Cercar en aquest blog

dimarts, 23 de juny de 2009

Calcs del castellà

Una estructura d'ús molt freqüent en català és "a mitjans de", calcada del castellà "a mediados de"; i que és incorrecta. S'ha de dir "a mitjan" o "a meitats de". És a dir, és correcte dir "a mitjan s. XX" o "a meitats del s. XX", i no pas "a mitjans del s.XX".

També afegeixo que l'estructura "avui per avui", calcada del castellà "hoy por hoy", també és incorrecta; i que s'ha de dir "ara per ara" o "ara com ara".