Cercar en aquest blog

diumenge, 28 de febrer de 2010

Ho dius "en sèrio"?

Un altre dels típics castellanismes que se sent molt últimament és "en sèrio". En català és una expressió incorrecta; els equivalents són "de debò", "de veres", "de veritat" o "seriosament", en funció del context.

Exemples d'ús: "Lo digo en serio" seria "Ho dic de debò" (també "de veritat", "seriosament"). "He aprobado lengua. En serio?" seria "He aprovat llengua. De veres?".

Per acabar, cal dir que l'adjectiu "sèrio" tampoc no és correcte, sinó que és "seriós". Per exemple: "No sé què li passa avui, està molt seriós".

dimarts, 23 de febrer de 2010

"Delta" i "coma"

Quan parlem de "un" delta fem referència a la formació sedimentària dipositada per un riu en el desguàs a la mar o en un llac. En canvi, "la" delta és la quarta lletra de l'alfabet grec.

"El" coma és l'estat patològic en què s'ha perdut la consciència, la sensibilitat, etc, i es conserven la respiració, la circulació, etc. "La" coma és el signe de puntuació que indica una pausa breu en el discurs.

dimarts, 16 de febrer de 2010

Ós i pèl? O potser os i pel?

Seguint amb els accents diacrítics, avui ens encarregarem de la diferència entre un "ós" i un "os". Tot seguit ens fixarem en quina és la diferència entre "pèl" i "pel".

Un "ós" (i tota la flexió corresponent: "óssa", "óssos", "ósses") és el mamífer carnívor; en canvi, un "os" (el plural, "ossos") és la peça que compon l'esquelet de tots els éssers vertebrats. Exemples: "Aquells óssos són polars", "Quan va caure a terra li van petar els ossos".

Pel que fa a "pèl", és el filament que neix a la pell de la major part de mamífers. "Pel" és la contracció (obligatòria*) de la preposició per i l'article el. Per exemple: "M'ha sortit un pèl enmig del nas", "Passa pel camí que et vaig dir".

* Quan dic obligatòria vull dir que és incorrecte dir: Passa per el camí que et vaig dir; que no s'ha de confondre amb: El regal és per al pare.

divendres, 5 de febrer de 2010

L'accentuació de la "e"(2ª part)

Com ja sabem, la lletra "e" és una de les que es pot accentuar amb accent greu(obert) o agut(tancat).

Duen accent tancat:
- Les terminacions verbals: vingué, vinguérem, vindré...
- Les formes verbals agudes dels compostos de tenir i venir: manté, conté, intervé, convé...
- Les formes verbals agudes acabades en -én del vebr encendre i dels verbs acabats en -tendre: encén, entén, pretén, atén, estén...
- Els adverbis només, després, també, gairebé.
- Els noms i adjectius que fan el plural en -essos: congrés, progrés...(excepcions: xerès, interès, espès).
El proper dia que parli d'ortografia posaré l'accentuació de la "o".