Cercar en aquest blog

dimarts, 16 de febrer de 2010

Ós i pèl? O potser os i pel?

Seguint amb els accents diacrítics, avui ens encarregarem de la diferència entre un "ós" i un "os". Tot seguit ens fixarem en quina és la diferència entre "pèl" i "pel".

Un "ós" (i tota la flexió corresponent: "óssa", "óssos", "ósses") és el mamífer carnívor; en canvi, un "os" (el plural, "ossos") és la peça que compon l'esquelet de tots els éssers vertebrats. Exemples: "Aquells óssos són polars", "Quan va caure a terra li van petar els ossos".

Pel que fa a "pèl", és el filament que neix a la pell de la major part de mamífers. "Pel" és la contracció (obligatòria*) de la preposició per i l'article el. Per exemple: "M'ha sortit un pèl enmig del nas", "Passa pel camí que et vaig dir".

* Quan dic obligatòria vull dir que és incorrecte dir: Passa per el camí que et vaig dir; que no s'ha de confondre amb: El regal és per al pare.