Cercar en aquest blog

dissabte, 31 de juliol de 2010

Desa-ho a la "guixeta" de la dreta

En el català oral tendim a utilitzar la paraula "guixeta" perquè pensem que "taquilla" és un barbarisme que prové del castellà.

Però no és cert! La paraula "guixeta" prové del francès, i és el que en termes lingüístics s'anomena una ultracorrecció (o hipercorrecció). És a dir, que la utilitzem com a substituta d'una paraula que creiem que és incorrecta però que no ho és. Segons el DIEC2 una  ultracorrecció és una creació d’una forma lingüística incorrecta aplicant criteris que en d’altres casos originen formes correctes, o fent un raonament correcte a partir de supòsits erronis.

Per tant, direm "taquilla" en lloc de "guixeta"; o "armariet" si anem al gimnàs.

dijous, 22 de juliol de 2010

En comptes d'això...

Reprenem l'activitat amb una expressió que és ben viva en la llengua oral en molts indrets del nostre territori: "en ves de" ("en vez de" en castellà, que és d'on prové).

Per dir-ho correctament hem d'usar les expressions "en lloc de" o "en comptes de". Per exemple: "Per què no ho deses aquí en lloc/comptes de deixar-ho allí damunt?".

diumenge, 11 de juliol de 2010

El perquè de tot plegat

Sempre hi ha hagut moltes confusions entre el "perquè", el "per què" i el "per a què".

El primer cas és la conjunció final o causal (substituïble per "ja que" o "a fi de", entre altres) o el substantiu que equival a "motiu", "raó" (el títol ens pot servir com a exemple). Per exemple: "Ho he fet perquè (a fi que) estiguis content", "Ho dic perquè (ja que) vull".

Els altres dos casos tenen sentit interrogatiu: "Per què discutiu?", "Per a què ho vols, això?".

dissabte, 3 de juliol de 2010

Dormir vs adormir-se

Segons el DIEC, dormir vol dir: una persona o animal, estar en aquell estat de repòs, anomenat son, caracteritzat per la suspensió de certes funcions de l'activitat vital. I adormir-se vol dir: començar a dormir. Per exemple: "No m'he adormit fins les dues" i "He dormit fins les dues".

En el primer cas fins les dues no s'ha començat a dormir i en el segon cas s'ha dormit fins les dues.