Cercar en aquest blog

diumenge, 21 de novembre de 2010

Més barbarismes

Continuem la nostra tasca amb 3 barbarismes més: "adelantar", "fallo" i "despejar".

El cas de "adelantar" és força freqüent en la llengua oral; per sort, poc en l'escrita. El seu equivalent és, bàsicament, "avançar" o "bestreure" en algun context determinat. Exemples d'ús: "Avançar una peça en el joc d’escacs", "Ara no ho podríem pagar, però ell ens bestraurà els diners".

"Fallo" és també bastant utilitzat en el català col·loquial. Tenim diverses possibilitats per dir-ho bé: "error" i "errada". Per exemple: "En aquest llibre hi ha moltes errades (o també "errors")". Dos apunts més: 1. També es pot dir "fallada", però és més rar el seu ús. 2. No ens hem de confondre amb la primera persona del present d'indicatiu del verb fallar, jo fallo.

Finalment, arriba un dels més famosos: "despejar". Segons el context pot ser: "aclarir-se (el cel)", "refusar/rebutjar (una pilota)".

dissabte, 6 de novembre de 2010

Fons i fondo, diferències

Crec que, per començar, el primer que haig de dir és el següent: SÍ, fondo existeix en català! A fi de poder entendre bé quines són les diferències, em semblen prou entenedores les definicions que el DIEC2 fa d'ambdues paraules.

Fons: 1. Part inferior d'un recipient, d'una cavitat. 2. Superfície sòlida sobre la qual hi ha l'aigua d'un estany, d'un riu, del mar, etc. Exemples: "El fons d'una bóta", "El fons del mar".

Fondo: 1. (m) Vall estreta i de parets espdades. 2. (adv) Amb profunditat. 3. (adj) Profund. Exemple: "Respirar fondo" (2), "Un riu fondo" (3).