Cercar en aquest blog

dimarts, 18 d’octubre de 2011

Sobre el nombre dels adjectius

Ara que ja hem parlat sobre els canvis derivats del gènere dels adjectius avui vull parlar sobre els canvis que es produeixen en el nombre, és a dir, a l'hora de fer el plural dels adjectius:

- Els adjectius acabats en -a àtona en el singular canvien aquesta -a en -e en fer el plural: dolça, dolces.
- Els adjectius acabats en vocal tònica en el singular recuperen la -n- etimològica: rodó, rodons, rodones; pla, plans, planes.
- Els adjectius aguts acabats en -s o en una altra consonant en singular fan el plural masculí en -os: fosc, foscos; lleig, lletjos.