Cercar en aquest blog

dilluns, 30 de juny de 2014

'Curva' o 'corba'?

No us heu plantejat mai la diferència entre aquestes dues paraules? Quina és? Existeixen totes dues? Vegem-ho.

D'entrada, ja podem afirmar que la paraula "curva" no apareix en el DIEC2. Per tant, segons el diccionari de català normatiu no és correcta. I "corba", doncs, existeix? Efectivament, i aplega tots els significats que té "curva" en castellà. Un cop més, ens trobem davant d'un cas de calc del castellà. I això que en aquest cas només canvia el timbre de la vocal tònica (de [u] a [o]).

I, en el cas de les carreteres, com en diem de les conegudes "curvas"? Doncs en català en diem "revolts", així de simple. És a dir: un revolt té una trajectòria corba, però no és una corba.